Ovi Opći uvjeti o obradi osobnih podataka (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: "GDPR") objašnjavaju svrhu, pravnu osnovu, trajanje i način obrade Vaših osobnih podataka, Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane Montecristo Zagreb d.o.o. (Montecristo ZG) kao voditelj obrade osobnih podataka, koristi ih i obrađuje kako bi ispunio svoje ugovorne obveze prema vama ili u vezi s pružanjem naručenih usluga.

Osim ako nije drugačije navedeno, Opći uvjeti primjenjuju se na sve usluge Montecristo ZG, bez obzira na način pristupa tim uslugama (npr. prilikom posjete web stranici, korištenjem mobilne aplikacije, korištenjem kartice Modiana Experience Card i sl.).

Montecristo ZG koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao visoku razinu zaštite Vaših osobnih podataka i zaštitio Vaše podatke od neovlaštenog pristupa.

Svi izrazi napisani u gramatičkom obliku muškog roda koriste se kao neutralni i jednako se odnose na oba roda.

I. Podaci o voditelju osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je tvrtka Montecristo Zagreb d.o.o., Zagrebačka cesta 143a, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel. +385 91 6221 005, e-mail: gdpr@modiana.hr.

Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka je: tel. +385 91 6221 005, e-mail: gdpr@modiana.hr.

II. Svrha i vrsta obrade osobnih podataka

Sljedeći su osobni podaci koje pruža Montecristo ZG, prikuplja i obrađuje u vezi s individualnom uslugom koju nudi svojim korisnicima. Za tražene informacije (informacije označene kao obvezne u trenutku registracije), nedostatak informacija rezultira time da tražena usluga neće biti u mogućnosti pružiti u očekivanoj mjeri.

U mnogim situacijama imat ćete priliku dati nam privolu za obradu podataka. U tom slučaju ćemo vas obavijestiti o svim uvjetima i opsegu vaše suglasnosti i svrsi koju provodimo s ovom obradom nakon podnošenja relevantne izjave o privoli.

Vaše podatke ne pohranjujemo dulje nego što je potrebno za odgovarajuću svrhu obrade. Ako nam podaci više nisu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza, oni će se redovito brisati, osim ako je privremena pohrana tih podataka i dalje neophodna ili u slučajevima poštivanja obveze čuvanja u poslovne ili porezne svrhe ili u svrhu uskraćivanja dokaza za sudski spor. Također je moguće da ćemo nastaviti pohranjivati ​​vaše podatke ako ste na to izričito pristali.

Osobne podatke koje nam dostavite prvenstveno obrađujemo u svrhu obavljanja ugovornih usluga unutar naše tvrtke. U slučajevima kada prosljeđujemo vaše osobne podatke trećim stranama za obradu podataka (kao što je navedeno u donjoj tablici), pazimo da potonji budu u skladu s odredbama GDPR-a u vezi s ugovornom obradom osobnih podataka. Vaše osobne podatke ne šaljemo/prenosimo trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

Podaci koje obrađujemo su sljedeći:
- podaci o računu: e-mail adresa i lozinka;
- identifikacijski podaci: spol, ime, prezime, datum rođenja;
- podaci o adresi: ulica, kućni broj, dodatni podaci o adresi (ako postoje), poštanski broj, grad, država;
- kontakt podaci: broj telefona i e-mail adresa;
- podaci o djeci: ime, prezime, spol i datum rođenja;
- pristupni podaci: datum i vrijeme posjeta našim uslugama; web stranica putem koje će biti dostupan sustav/način pristupa našoj web stranici i web stranicama koje su dostupne tijekom korištenja; identifikacijski podaci sesije (ID pristup);
- tehnički podaci: korištena adresa internetskog protokola (IP), vrsta i verzija preglednika, vrsta uređaja i slične tehničke informacije.

Za dodatne informacije o pojedinim uslugama i načinu obrade osobnih podataka dostupni smo putem naše kontakt osobe za zaštitu osobnih podataka.III. Vaša prava

Kao nositelj podataka, imate sljedeća prava prema GDPR-u:

a) Pravo na pristup vlastitim osobnim podacima (članak 15. GDPR-a);
Pravo pristupa omogućuje pojedincu da operater objasni ili pruži informacije:
- ima li svoje osobne podatke?
- koje vrste podataka obrađuje?
- u koju svrhu(e) obrade?
- kome se prenose podaci (korisnicima)?
- koliko dugo se podaci pohranjuju?

Istodobno, ovo pravo omogućuje pristup ili stjecanje kopije osobnih podataka pojedinca. Na primjer, pojedinac može dobiti fotokopiju svojih podataka, i tako dalje.

b) Pravo na ispravak osobnih podataka (članak 16. GDPR-a)
Pravo na ispravak daje mogućnost pojedincu da od voditelja obrade zatraži ispravak netočnih ili zastarjelih podataka koji se na njega odnose i dopunu nepotpunih osobnih podataka. Operater je dužan izbrisati netočne ili nepotpune podatke.

c) Pravo na brisanje osobnih podataka (članak 17. GDPR-a)
Pravo na zaborav omogućuje pojedincu da zatraži brisanje osobnih podataka kada se za to ispune uvjeti. Na primjer, ako voditelj obrade podatke čuva zbog zakonske obveze, pravo na brisanje se neće primjenjivati. No, to će biti moguće, primjerice, kada voditelj obrade podatke o pojedincu zadrži na temelju njegove suglasnosti, a pojedinac povuče privolu (npr. pretplatom na e-newsletter na temelju privole).

d) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (članak 18. GDPR-a)
Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka može doći u obzir, na primjer, kada bi pojedinac inače imao pravo zatražiti brisanje, ali i dalje želi da voditelj obrade podatke zadrži za eventualne naknadne dokaze pred nadležnim tijelima ili drugim dionicima. Pravo se može uzeti u obzir i ako pojedinac zatraži od voditelja obrade podataka da ga ne izbriše kada bi ga inače izbrisao s obzirom na predviđeni rok čuvanja, radi ostvarivanja svojih pravnih zahtjeva. Ograničenja obrade osobnih podataka mogu se tražiti i u vezi s pravom na ispravak (dok voditelj obrade ne odluči o ispravku) i pravom na prigovor (dok ne odluči o prigovoru).

e) Pravo na prenosivost podataka (članak 20. GDPR-a)
Pravo na prenosivost omogućuje pojedincu da zahtijeva od voditelja obrade da drugom voditelju obrade (ili pojedincu) dostavi osobne podatke koje on ili ona čuva o toj osobi u strojno čitljivom obliku. Uvjeti su da voditelj obrade podatke obrađuje automatiziranim sredstvima i na temelju privole ili temeljem ugovora.

f) Pravo na prigovor (članak 21. GDPR-a)
Pravo na prigovor dolazi u obzir kada je u pitanju obrada osobnih podataka na temelju legitimnih interesa (za privatni sektor) ili za obavljanje zadaće od javnog interesa ili javne ovlasti (za javni sektor). Pravo na prigovor stoga daje pojedincu mogućnost prigovora na obradu, a voditelj obrade mora odmah prekinuti obradu, osim ako dokaže da postoje hitni, legitimni razlozi za obradu.

g) Pravo na povlačenje privole
Osim navedenih prava, kao osoba na koju se osobni podaci odnose, u slučajevima kada se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu. U ovom slučaju to neće utjecati na zakonitost obrade podataka koja je provedena na temelju privole do Vašeg opoziva, ali će utjecati na daljnju obradu Vaših osobnih podataka. Kao rezultat opoziva privole, usluge temeljene na obradi osobnih podataka za koje je potrebna vaša osobna suglasnost više neće funkcionirati.

h) Pravo na žalbu
Također imate pravo žalbe nadzornom tijelu u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Prigovor možete podnijeti Povjereniku za informiranje (adresa: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr , telefon: +385 1 4609 000, web stranica: https://azop.hr/).

IV. Web stranica

U nastavku donosimo neke detaljnije informacije u vezi s obradom osobnih podataka u slučaju posjete web stranici https://www.modianaexperiencecard.hr te registracije na ovoj web stranici.

Posjetite web stranicu https://www.modianaexperiencecard.hr.

Ako posjetite web stranicu https://www.modianaexperiencecard.hr, obrađujemo podatke o vašem ponašanju na mreži na temelju našeg legitimnog interesa (tj. bez vašeg pristanka) u svrhu (i) dobivanja podataka na temelju kojih ćemo u budućnosti moći unaprijediti web stranicu za vas; naš legitimni interes u ovom slučaju je poboljšati naše usluge za vas, (ii) generirati statistiku i recenzije, posebno praćenje broja posjeta našim web stranicama ili pojedinačni sadržaj i mjerenje izvedbe oglasa; naš legitimni interes u tom smislu je mjerenje učinkovitosti naše web stranice i troškova oglašavanja; u tu svrhu možemo putem vašeg ponašanja dobiti i koristiti druge izvedene podatke na mreži; (iii) testiranje novih značajki i aplikacija prije implementacije kako bismo mogli izbjeći probleme s radom ovih inovacija tijekom stvarnog rada, što bi moglo pogoršati vaše korisničko iskustvo s nama; naš legitimni interes u ovom slučaju je nesmetan rad naših usluga za vas; (iv) poduzeti mjere protiv napada na naše web stranice i ugroziti njihov rad te osigurati sigurnost vaših podataka; naš legitimni interes u ovom slučaju je nesmetan rad naših usluga za vas i sigurnost vaših podataka.

Informacije o vašem ponašanju na web stranicama ne dobivamo samo putem kolačića (pogledajte odjeljak o kolačićima). Također ih nadopunjujemo sljedećim informacijama: (i) IP adresom vašeg uređaja; (ii) operativni sustav vašeg uređaja, verziju i postavke jezika; (iii) preglednik koji koristite na svom uređaju, njegovu verziju i postavke jezika; (iv) web adresu (URL) stranice s koje pristupate našoj web stranici.

U tu svrhu osobni podaci se koriste najviše 7 dana, podaci se pohranjuju samo u pseudonimiziranom obliku.

b) Obrada temeljena na usklađenosti
Kada se osobni podaci obrađuju u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, nije nam potrebna vaša suglasnost za takvu obradu podataka. Na ovoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše identifikacijske i kontaktne podatke, podatke o narudžbi, kako bismo bili u skladu s primjenjivim zakonima, a posebno:
- Zakon o obveznim odnosima (ZOO),
- Zakon o zaštiti potrošača (ZZP),
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (ZPDV),
- Zakon o računovodstvu (ZR),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEKom),
- Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

U tu svrhu koristimo osobne podatke najviše 10 godina (plus tekuću godinu) nakon posljednjeg posjete s Vaše strane.

Sve opisane osobne podatke obrađujemo mi kao voditelj obrade. To znači da određujemo gore definirane svrhe, za koje prikupljamo vaše osobne podatke i metode obrade, te smo odgovorni za njihovu pravilnu provedbu.

Vaše osobne podatke također možemo proslijediti drugim subjektima koji također imaju funkciju voditelja obrade, u vezi s obradom Vaše aktivnosti, našim partnerima uključenim u obradu aktivnosti.

e) Kolačići
Web stranica https://www.modianaexperiencecard.hr ima kolačiće u svrhu analize statistike posjećenosti web stranice pomoću alata Google Analytics.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se instaliraju s web poslužitelja na računala, tablete ili pametne telefone kada korisnik posjeti web stranice ili razne web aplikacije. Njihova je svrha identificirati pojedinačne uređaje ili terminalnu opremu korisnika za bolje korištenje mogućnosti u pružanju povoljnijih online usluga. Korištenjem kolačića web stranice se mogu bolje prilagoditi potrebama korisnika, pohraniti određene već izražene preferencije za postavke i na taj način omogućiti korisniku brži pristup željenim informacijama. Na većini modernih web stranica kolačići se također koriste u svrhu praćenja anonimne statistike prometa i na taj način pomažu administratorima web stranica u kreiranju sadržaja.

Korisnici se informiraju o korištenju kolačića prilikom posjete web stranici, pri čemu ih u posebnom skočnom prozoru obavještavamo o korištenju kolačića te im omogućujemo da odluče hoće li ih omogućiti ili onemogućiti. Nakon što je odabir napravljen, pojavljuje se gumb s vezom za poništavanje korištenja kolačića na našoj web stranici. Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali preglednik automatski briše kolačiće kada isteknu. Korisnik također može ručno obrisati sve kolačiće ili kolačiće za pojedinu web stranicu (domenu) ili u potpunosti onemogućiti korištenje kolačića u pregledniku. Upute za brisanje kolačića ili onemogućavanje njihove upotrebe možete pronaći u odjeljku pomoći vašeg web preglednika. Ako potpuno onemogućite korištenje kolačića, neke funkcionalnosti web stranice neće raditi ispravno.

Kolačići koje koristi web stranica https://www.modianaexperiencecard.hr:Posjetitelj može u bilo kojem trenutku povući svoju suglasnost za korištenje pojedinačnih kolačića klikom na gumb "Ukloni privolu". Povlačenje privole može uzrokovati promjenu nekih funkcionalnosti web stranice ili sprječavanje korištenja određenih usluga.

Veljača 2022
Montecristo ZG